Helsingin Yliopisto / Ruralia-instituutti

2020

OMAidea-osallistumisalusta, logo + kuvitus + kuvituselementtikirjasto

Hankkeen viestinnän tavoitteena on madaltaa kynnystä ja rohkaista kuntalaisia osallistumaan asuinkuntaansa liittyvien hankkeiden ideointiin, äänestämiseen, keskusteluun ja kyselyihin vastaamiseen. Kuvitusten osista luotiin runsas kuvituselementtikirjasto OMAidea-koordinaattoreiden käyttöön. Tarvittaessa koordinaattorit luovat uusia visuaalisesti yhteneväisiä kuvituskokonaisuuksia osallistumisalustaa hyödyntävien projektien tarpeisiin. Näin visuaalinen ilme pysyy yhtenäisenä ja tilaaja saa erittäin kustannustehokkaasti uusia kuvituskokonaisuuksia.

logo.png
1/7