top of page
Aivopesula-logo.png
Aivopesula-logo.png

Helsingin Yliopisto
kuvitus

Ruralia-instituutin OMAidea-hankkeen viestinnän tavoitteena on madaltaa kynnystä ja rohkaista kuntalaisia osallistumaan asuinkuntaansa liittyvien hankkeiden ideointiin, äänestämiseen, keskusteluun ja kyselyihin vastaamiseen.

 

Kuvitusten osista luotiin runsas kuvituselementtikirjasto OMAidea-koordinaattoreiden käyttöön. Tarvittaessa koordinaattorit luovat uusia visuaalisesti yhteneväisiä kuvituskokonaisuuksia osallistumisalustaa hyödyntävien projektien tarpeisiin. Näin visuaalinen ilme pysyy yhtenäisenä ja tilaaja saa erittäin kustannustehokkaasti uusia kuvituskokonaisuuksia.

2020

OMAidea-osallistumisalusta, logo + kuvitus + kuvituselementtikirjasto

logo.png
bottom of page