Interreg Europe

2017 – 2020

Käsikirjoitus. kuvitus ja animaatio:

• SMART-MR project introduction

• SMART-MR project results 

• SMART-MR Introduction to Low Carbon District planning tool 

SMART-MR-projekti: Viestinnän tavoitteena oli kertoa EU:n liikennepolitiikan päättäjille vähähiilisen liikkumisen edistämisen keinoista metropolialueilla. Viestinnän työkaluksi valittiin infografiikkaan pohjautuva animaatio, jotta monimutkaiset tilastot, strategiat sekä toimenpiteet saatiin esiteltyä yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettäviksi. Asiakkaan kanssa yhteistyössä kiteytimme runsaasta aineistosta hankkeen pääkohdat ja tavoitteet käsi- ja kuvakirjoitukseksi. Värimaailma määräytyi kansainvälisen hankkeen brändiohjeiston mukaan, mutta muuten graafiset elementit on kustomoitu animaatiokohtaisesti.