top of page

Design & Motion Studio

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

SMART-MR

Asiakas:

SMART-MR / HSY

Vuosi:

2020

Introduction to Low Carbon District planning tool on animaatio vähähiilisen liikkumisen edistämisen keinoista metropolialueilla EU:n liikennepolitiikan päättäjille.

Viestinnän työkaluksi valittiin infografiikkaan pohjautuva animaatio, jotta monimutkaiset tilastot, strategiat sekä toimenpiteet saatiin esiteltyä yksinkertaisesti ja helposti ymmärrettäviksi.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä runsaasta aineistosta kiteytettiin hankkeen pääkohdat ja tavoitteet käsi- ja kuvakäsikirjoitukseksi. Värimaailma määräytyi kansainvälisen hankkeen brändiohjeiston mukaan, mutta graafiset elementit on kustomoitu animaatiokohtaisesti.

bottom of page